W
Weleda

#
100BON

Medlemsvilkår

Medlemsvilkår KICKS Club Norge
Kortutsteder: Kicks kosmetikkedjan AB

Medlemskap og klubbkort

Medlemskap gis kun til personer over 16 år. Medlemsfordelene og klubbkortet gjelder bare for innkjøp til egen husholdning. Som medlem kan man registrere kjøp med klubbkort eller medlemsnummer. Klubbkortet er personlig. Det kan ikke overføres til andre og må vises frem ved kjøp. KICKS har rett til å be om legitimasjon fra medlemmer som kommer med klubbkort.

Klubbkortet gjelder i samtlige av KICKS’ butikker. Tap av kort meldes til nærmeste KICKS-butikk eller til kundeservice. KICKS forbeholder seg retten til å endre vilkårene for KICKS Club. Endringene trer i kraft idet medlemmene får informasjon om dem.

Avgifter

Medlemskapet er gratis.

Bonus

Det gis poeng på KICKS’ gjeldende vareutvalg og tjenester. Gavekort og innkjøp som blir betalt med bonussjekk hos KICKS, gir ikke poeng. For at et kjøp skal gi bonusopptjening, må det vises frem klubbkort eller medlemsnummer i forbindelse med betalingen.

Som medlem får man ett bonuspoeng per krone som man handler for hos KICKS. Bonuspoengene blir utbetalt i form av bonussjekker. De poengene som er innsamlet i løpet av de siste 24 månedene er grunnlaget for bonussjekker. Når man har oppnådd 1250 bonuspoeng sendes en bonussjekk på 25 NOK ut. Som medlem kan man på kicks.no holde seg oppdatert på sin bonuspoengsaldo.

Når man har oppnådd 1250 bonuspoeng, vil det bli sendt ut en bonussjekk på 25 kroner sammen med neste utsendelse. Utsendelsene kommer cirka fire ganger i året. Medlemmene kan holde seg informert om bonuspoengsaldoen på www.kicks.no.

Bonussjekken kan brukes når man handler i KICKS-butikkene, og gir en rabatt som tilsvarer sjekkens verdi. Bonussjekken kan ikke verken helt eller delvis løses inn i kontanter. Bonussjekken er gyldig i ett år. Tapte bonussjekker blir ikke erstattet.

Medlemsnivåer

KICKS Club har tre medlemsnivåer: Member 0–999 poeng, Silver 1000–2999 poeng og Gold 3000+ poeng. Medlemsnivået er basert på beløpet som det samlet er handlet for de siste tolv månedene. Dersom varer blir returnert, blir poengene redusert med tilsvarende beløp som returen.

Når medlemmet har oppnådd den poengsummen som kreves til de ulike nivåene, blir vedkommende oppgradert og beholder sitt nye medlemsnivå i tolv måneder. Deretter er det samlet kjøpsbeløp for de siste tolv månedene som blir lagt til grunn for den kommende nivåstatusen. Opp- og nedgradering gjøres fortløpende i løpet av året.

Behandling av personopplysninger og kjøpsinformasjon

KICKS behandler opplysningene i samsvar med loven om behandling av personopplysninger. Som medlem i KICKS Club godkjenner du at personopplysningene, kontaktinformasjon og opplysningene om kjøp hos KICKS blir lagret og behandlet i maksimalt 24 måneder.

Formålet med å registrere, samkjøre og oppdatere opplysningene er å sikre kvaliteten på kundepleie og registervedlikehold, å kunne bruke opplysningene som grunnlag i markeds- og kundeanalyser og å kunne utarbeide medlemstilbud tilpasset kundene. Medlemmene har rett til gratis å få informasjon fra KICKS Club en gang per kalenderår om hvilke personopplysninger som blir behandlet av KICKS, og de kan når som helst be om å få rettet opplysninger som er feil.

KICKS Kosmetikkedjan AB er ansvarlig for personopplysningene i KICKS Club. De som ikke ønsker å motta utsendelser fra KICKS Club, kan når som helst kontakte KICKS’ kundeservice og be om en såkalt reklamesperre.

Avslutte medlemskapet

Medlemskapet kan når som helst sies opp av medlemmet. KICKS har rett til å si opp medlemskapet ved mistanke om misbruk av klubbkortet eller medlemskapet. 24 måneder etter at det sist registrerte kjøpet fant sted, blir medlemskapet automatisk avsluttet av KICKS, og eventuelle oppsparte poeng blir slettet.

Samtykke til behandling av personopplysninger

Ved å godkjenne vilkårene over samtykker du til at personopplysningene blir behandlet som beskrevet i forrige avsnitt.

Ved bruk av kicks.no godkjenner du at vi benytter cookies for å øke brukeropplevelsen.

Laster...